• Ngô Xuân Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0914058149
  • Email:
   ngoxuantiennth@gmail.com
 • Lê Quốc Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0844118899
  • Email:
   lequoctinh1122@gmail.com
 • Trần Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0833016879
  • Email:
   tranthanhhuu.gialai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thỏa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0963483679
  • Email:
   ngththoanth@gmail.com