Chi bộ Đảng

 • Ngô Xuân Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0914058149
  • Email:
   ngoxuantiennth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Lê Quốc Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0844118899
  • Email:
   lequoctinh1122@gmail.com