• Trịnh Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Điện thoại:
   0399274730
  • Email:
   kimngan23122012@gmail.com
 • Y Sét Niê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0326841684
  • Email:
   ysetnbk@gmail.com
 • Trần Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0916321888
  • Email:
   anhphumy77@gmail.com