Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Duyên
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 06556432123
Email luub@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách